سرور جدید بکآپ گیری از اطلاعات سرورهای لینوکس راه‌اندازی شد.
قوانین بکآپ گیری طبق روال قبل که در بخش شرایط و ضوابط ذکر شده بود انجام می‌گردد و تعهد ما همچون سابق است. ولی در حال حاضر بکآپ گیری به صورت هفتگی (دو مرتبه در هفته) و ماهیانه انجام می‌گردد.
در صورتی که سایت شما با مشکل مواجه شد هزینه ری‌استور بکآپ سایت جداگانه اخذ می‌گردد.

لازم به ذکر است که شبکه جهانی وب هیچ گونه تعهدی مبنی بر صحیح بودن بکآپ‌ها ندارد و در صورتی که بکآپی موجود نبود و یا ناقص بود مسئولیت آن بر عهده ما نمی‌باشد.
 


Tuesday, October 4, 2016

« برگشت