مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
لایسنس سی‌پنل مخصوص VPS & VDS - VPS / VDS License
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس سی‌پنل مخصوص Dedicated - Dedicated License
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس cPanel Ded سالیانه - Dedicated License 1 year
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس cPanel VPS سالیانه - VPS License 1 year
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس RVSkin -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس WHMXtra -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس WHMSonic -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس CloudLinux مخصوص سی‌پانل - تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس کلود لینوکس مخصوص سایر پانلها - قابلیت بروزرسانی اتوماتیک و دستی
لایسنس با مالکیت و بنام شما

لایسنس RVSiteBuilder Dedicated -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس RVSiteBuilder VPS -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس Trendy SiteBuilder Dedicated -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس Trendy SiteBuilder VPS -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس SolusVM Enterprise -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس SolusVM Slave Only Master -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس SolusVM Unlimited Slave -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس SolusVM Mini Slave -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس Attracta Seo Tools -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس LiteSpeed Ded -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس LiteSpeed VPS -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس LiteSpeed Ultra VPS -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس Clientexec -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس WHMCS -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس دایرکت ادمین دائمی - لایسنس دائمی و مادام‌العمر
قابلیت بروزرسانی دستی
لایسنس با مالکیت شما

لایسنس دایرکت ادمین ماهیانه - قابلیت بروزرسانی دستی
لایسنس با مالکیت شما

لایسنس Website Builder -
تحویل آنی پس از سفارش و پرداخت هزینه
پنل مدیریت تغییر IP لایسنس توسط کاربر

لایسنس برنزی سیستم پرداخت آنلاین و آفلاین - سیستم پرداخت آنلاین و آفلاین BuyPayment
ارائه لایسنس مادام العمر
پشتیبانی و بروزرسانی 3 ماه
بدون پنل پیامک و وب سرویس ارسال پیامک

550,000 ريال به صورت یک بار
لایسنس نقره‌ای سیستم پرداخت آنلاین و آفلاین - سیستم پرداخت آنلاین و آفلاین BuyPayment
ارائه لایسنس مادام العمر
پشتیبانی و بروزرسانی 3 ماه
با پنل پیامک و وب سرویس ارسال پیامک

850,000 ريال به صورت یک بار
لایسنس طلایی سیستم پرداخت آنلاین و آفلاین - سیستم پرداخت آنلاین و آفلاین BuyPayment
ارائه لایسنس مادام العمر
پشتیبانی و بروزرسانی 3 ماه
ارائه اپلکییشن سیستم تحت اندروید
با پنل پیامک و وب سرویس ارسال پیامک

1,650,000 ريال به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.206.15.215) وارد شده است.