مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:




پلن یک اس‌اس‌ال - مخصوص دامنه‌های: IR.
تعداد دامنه: 1 عدد
زیر دامنه: عدم پشتیبانی

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.69.220) وارد شده است.