پیرو قانون جدیدی که cPanel تعیین نموده است، لذا در صورتی که لایسنس سی پنل سرور شما به دلیل عدم پرداخت مسدود شود و بعد از مسدودی هزینه تمدید پرداخت شود، مشتری موظف است یک هزینه اضافه به اندازه قیمت لایسنس جهت فعالسازی مجددا پرداخت نماید. تنها در صورتی جریمه اخذ نمیگردد که اگر لایسنسی مسدود شد سپس سی پنل مجددا نصب گردد (که مشخص میشود مشتری جدیدی از IP استفاده میکند) جریمه فعالسازی شامل نمیشود. صحبت های رد و بدل شده با نمایندگی سی پنل در زیر آمده است:


سوالی که ابتدا پرسیدیم در مورد این بود که آیا این مورد جریمه فعالسازی را جدیدا قرار دادند؟
Yes this is a new rule, sorry, we have no control over this reactivation fee.


سوال دوم مربوط به لغو و سفارش مجدد لایسنس است:
This is regarding fees if the license has detected that cPanel software was previously installed and running while the IP/server was unlicensed within the last 2 months.As stated in cPanel’s End User Licensing Agreement, once a server’s cPanel license is expired, all cPanel software must be immediately deleted or uninstalled from the server. cPanel, Inc. has detected that cPanel software was previously installed and running while the IP/server was unlicensed within the last 2 months.

The reactivation fee is being assessed by cPanel Inc. and being collected by cPanel direct, all cPanel partners, and all cPanel distributors based on IP ADDRESS. For additional information regarding cPanel’s End User Licensing Agreement please visit the following link:

https://cpanel.com/legal-store.htmlMonday, March 20, 2017

« برگشت