بدین وسیله به اطلاع کاربران محترم می‌رسانیم، عطف به افزایش تعرفه دامنه IR. از سوی مرکز ثبت دامنه ایرنیک، تعرفه ثبت دامنه از 31 اردیبهشت 1400 بصورت زیر افزایش پیدا خواهد کرد:

ثبت/تمدید ir.
یک ساله: 18 هزار تومان
پنج ساله: 48 هزار تومان

با تشکر

« برگشت