نمايندگی ميزبانی وب

پلن برنزی نمایندگی لینوکس
950,000 ریال

یک ماهه

 • فضای هارد دیسک 2.5 گیگابایت
  پهنای‌باند ماهیانه 100 گيگابايت
  کنترل پنل مديريت cPanel/WHM
پلن نقره‌ای نمایندگی لینوکس
1,250,000 ریال

یک ماهه

 • فضای هارد دیسک 5 گیگابایت
  پهنای‌باند ماهیانه 150 گيگابايت
  کنترل پنل مديريت cPanel/WHM
پلن طلایی نمایندگی لینوکس
1,950,000 ریال

یک ماهه

 • فضای هارد دیسک 10 گیگابایت
  پهنای‌باند ماهیانه 300 گيگابايت
  کنترل پنل مديريت cPanel/WHM
پلن پلاتینیوم نمایندگی لینوکس
2,650,000 ریال

یک ماهه

 • فضای هارد دیسک 20 گیگابایت
  پهنای‌باند ماهیانه 600 گيگابايت
  کنترل پنل مديريت cPanel/WHM
پلن الماس نمایندگی لینوکس
3,550,000 ریال

یک ماهه

 • فضای هارد دیسک 30 گیگابایت
  پهنای‌باند ماهیانه 900 گيگابايت
  کنترل پنل مديريت cPanel/WHM
پلن یاقوت نمایندگی لینوکس
4,950,000 ریال

یک ماهه

 • فضای هارد دیسک 40 گیگابایت
  پهنای‌باند ماهیانه 1200 گيگابايت
  کنترل پنل مديريت cPanel/WHM
پلن یاقوت پلاس نمایندگی لینوکس
7,250,000 ریال

یک ماهه

 • فضای هارد دیسک 80 گیگابایت
  پهنای‌باند ماهیانه 2000 گيگابايت
  کنترل پنل مديريت cPanel/WHM