ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه‌ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...


نام دامنه با حرف یا عدد شروع می‌شود و حداقل 3 و حداکثر 63 کاراکتر می‌باشد.


:domain قبلا ثبت شده است


تبریک میگوییم! موجود است!

ارتباط با ما
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

جستجوی پسوند دامنه‌ها به تفکیک دسته‌بندی

دامنه ثبت انتقال تمدید
.com 8,250,000 ریال 1 سال 8,450,000 ریال 1 سال 8,450,000 ریال 1 سال
.net 10,550,000 ریال 1 سال 10,950,000 ریال 1 سال 10,950,000 ریال 1 سال
.org 9,850,000 ریال 1 سال 9,950,000 ریال 1 سال 9,950,000 ریال 1 سال
.info 8,950,000 ریال 1 سال 9,250,000 ریال 1 سال 9,250,000 ریال 1 سال
.biz 7,350,000 ریال 1 سال 7,650,000 ریال 1 سال 7,650,000 ریال 1 سال
.pro 73,500,000 ریال 1 سال 76,500,000 ریال 1 سال 76,500,000 ریال 1 سال
.app new! 8,550,000 ریال 1 سال 8,850,000 ریال 1 سال 8,850,000 ریال 1 سال
.in 5,550,000 ریال 1 سال 5,850,000 ریال 1 سال 5,850,000 ریال 1 سال
.us 4,350,000 ریال 1 سال 4,550,000 ریال 1 سال 4,550,000 ریال 1 سال
.eu 4,950,000 ریال 1 سال 5,150,000 ریال 1 سال 5,150,000 ریال 1 سال
.co 13,250,000 ریال 1 سال 13,450,000 ریال 1 سال 13,450,000 ریال 1 سال
.tv 15,850,000 ریال 1 سال 16,050,000 ریال 1 سال 16,050,000 ریال 1 سال
.tel 5,750,000 ریال 1 سال 5,950,000 ریال 1 سال 5,950,000 ریال 1 سال
.pw 4,450,000 ریال 1 سال 4,650,000 ریال 1 سال 4,650,000 ریال 1 سال
.club 5,950,000 ریال 1 سال 5,950,000 ریال 1 سال 5,950,000 ریال 1 سال
.link 4,450,000 ریال 1 سال 4,650,000 ریال 1 سال 4,650,000 ریال 1 سال
.company 7,950,000 ریال 1 سال 8,150,000 ریال 1 سال 8,150,000 ریال 1 سال
.xyz 4,950,000 ریال 1 سال 5,150,000 ریال 1 سال 5,150,000 ریال 1 سال
.shop 15,450,000 ریال 1 سال 15,650,000 ریال 1 سال 15,650,000 ریال 1 سال
.website new! 9,650,000 ریال 1 سال 9,950,000 ریال 1 سال 9,950,000 ریال 1 سال
.design 18,950,000 ریال 1 سال 19,150,000 ریال 1 سال 19,150,000 ریال 1 سال
.fun 8,450,000 ریال 1 سال 8,650,000 ریال 1 سال 8,650,000 ریال 1 سال
.ir hot! 680,000 ریال 1 سال 680,000 ریال 1 سال 680,000 ریال 1 سال
.co.ir 580,000 ریال 1 سال 580,000 ریال 1 سال 580,000 ریال 1 سال
.ac.ir 580,000 ریال 1 سال 580,000 ریال 1 سال 580,000 ریال 1 سال
.id.ir 580,000 ریال 1 سال 580,000 ریال 1 سال 580,000 ریال 1 سال
.sch.ir 580,000 ریال 1 سال 580,000 ریال 1 سال 580,000 ریال 1 سال

لطفا یک دسته‌بندی انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پلن‌ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه‌ای که دارید، بر اساس آن ما پلن پیشنهادی داریم

پلن‌ها را بررسی کن
دامنه خود را به زیر مجموعه ما انتقال دهید

* همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!

* برخی از TLDها و یا دامنه‌هایی که به تازگی تمدید شده‌اند را شامل نمی‌شود

انتقال یک دامنه