ميزبانی وب اشتراکی

پلن برنزی میزبانی لینوکس
450,000 ریال

یک ساله

 • 250 مگابایت فضای هارد دیسک
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مدیریت
پلن نقره‌ای میزبانی لینوکس
550,000 ریال

یک ساله

 • 500 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 15 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن طلایی میزبانی لینوکس
850,000 ریال

یک ساله

 • 1000 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 30 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن پلاتنیوم میزبانی لینوکس
1,150,000 ریال

یک ساله

 • 2000 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 60 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن الماس میزبانی لینوکس
1,550,000 ریال

یک ساله

 • 4000 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 120 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن یاقوت میزبانی لینوکس
2,950,000 ریال

یک ساله

 • 10000 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 300 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت