میزبانی وب اشتراکی ویژه

پلن برنزی میزبانی لینوکس ویژه
1,950,000 ریال

یک ساله

 • 250 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 10 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن نقره‌ای میزبانی لینوکس ویژه
2,550,000 ریال

یک ساله

 • 500 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 30 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن طلایی میزبانی لینوکس ویژه
3,750,000 ریال

یک ساله

 • 1000 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 60 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن پلاتینوم میزبانی لینوکس ویژه
8,550,000 ریال

یک ساله

 • 2000 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 120 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن الماس میزبانی لینوکس ویژه
13,350,000 ریال

یک ساله

 • 4000 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 240 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن یاقوت میزبانی لینوکس ویژه
23,550,000 ریال

یک ساله

 • 10000 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 600 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت
پلن یاقوت 20 میزبانی لینوکس ویژه
29,250,000 ریال

یک ساله

 • 20000 مگابايت فضای هارد دیسک
 • 1200 گيگابايت پهنای‌باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل مديريت