گواهینامه SSL بین‌المللی

پلن یک SSL
3,950,000 ریال

یک ساله

 • مخصوص دامنه‌های بین‌المللی
  تعداد دامنه 1 عدد
  عدم پشتیبانی از زیر دامنه
پلن دو SSL
5,950,000 ریال

یک ساله

 • مخصوص دامنه‌های بین‌المللی
  تعداد دامنه 1 عدد
  عدم پشتیبانی از زیر دامنه
پلن سه SSL
25,350,000 ریال

یک ساله

 • مخصوص دامنه‌های بین‌المللی
  تعداد دامنه 1 عدد
  پشتیبانی از زیر دامنه
پلن چهار SSL
15,650,000 ریال

یک ساله

 • مخصوص دامنه‌های بین‌المللی
  تعداد دامنه 3 عدد
  عدم پشتیبانی از زیر دامنه