گواهینامه SSL بین‌المللی

پلن یک SSL
3,550,000 ریال

یک ساله

 • مخصوص دامنه‌های بین‌المللی
  تعداد دامنه 1 عدد
  عدم پشتیبانی از زیر دامنه
پلن دو SSL
4,850,000 ریال

یک ساله

 • مخصوص دامنه‌های بین‌المللی
  تعداد دامنه 1 عدد
  عدم پشتیبانی از زیر دامنه
پلن سه SSL
21,350,000 ریال

یک ساله

 • مخصوص دامنه‌های بین‌المللی
  تعداد دامنه 1 عدد
  پشتیبانی از زیر دامنه
پلن چهار SSL
12,650,000 ریال

یک ساله

 • مخصوص دامنه‌های بین‌المللی
  تعداد دامنه 3 عدد
  عدم پشتیبانی از زیر دامنه