مشکل پرداخت آنلاین بانک سامان

در حال حاضر پرداخت آنلاین بانک سامان دارای مشکل میباشد لذا پرداخت های آنلاین خود را میتوانید بوسیله درگاه بانک پارسیان انجام دهید.

کاهش قیمت ثبت دامنه

دامنه های بین المللی با پسوند com. و net. و org. از این به بعد به قیمت 8500 تومان به ثبت به صورت آنی توسط خودتان انجام میگردد.

اطلاعیه مهم پرتال کاربری

سیستم سفارش و پرتال سایت تغییر یافته لذا کاربران قدیمی از این لینک قادر به مدیریت سرویسهایی هستند که در قدیم سفارش داده اند و می بایست سفارشات جدید خود را در پرتال جدید سایت ثبت کنند.  - آدرس ...

32 33 34